Pir-i Gâlibî H.Gâlip Hasan Kuşçuoğlu (K. S.) Belgeseli
Pir-i Gâlibî H.Gâlip Hasan Kuşçuoğlu ( K. S. )
 
 
Haberler
  • Pir'imizin Sohbetlerini (İstanbul Gâlibî Külliyesinden) Video Galeri Bölümünden izleyebilirsiniz.
  • Ne demek Galibilik. Dünyada yaşamayı da Allah'ın emri üzerine bilen, zamana göre yaşamayı bilen, teknolojiden, medeniyetten kaçmayan, zamana göre İslam'ın şer'i hükümlerine müdrik, katılığa kaçmadan yaşayan, Allah'tan korkutarak yaşayan değil, sevdirerek yaşayan insan demek. Pir-i Galibi
  • ‘‘Ey inananlar Yahudi ve Hristiyanların Evliyalarını Evliya edinmeyin. Onlar bir birlerinin evliyasıdır. İçinizde onların evliyalarını evliya edinenler onlardandır. Allah zalimler toplumu doğru yola iletmez. Maide 51
  • Allah'ın istisnai yaratılmış seçkin kulları Emr-i İlahinin bekçileridir. Onların bazıları İrşada, bazıları ikaza, bazıları da İslaha vazifelidirler. Atatürk İslah vazifesi ile vazifeliydi. Şahidim.
 
 
 
Hava Durumu
İstanbul
ISTANBUL
Ankara
ANKARA
Antalya
ANTALYA
 
 
Linkler
CUMHURİYET

CUMHURİYET

 

Cumhurun kendi kendisini idarenin ismi Cumhuriyet’tir. Demokrasi ve lâiklik gibi yaratılmış güzellikler manzumesinin özü İslamiyet’tir. “Hakiykatın zahire yansıdığı zaman aldığı isim şeriattır.” İslamiyetin anlamını, insan haklarına saygılı, yaratanını tanıyan muasır milletlerde esaslara taalluk eden hayli kısımlarını daha açık görmek mümkün. (1)

Atv’de Fatih Çekirge’nin İktidar Oyunu programında TRT 1’de ve daha birçok programlarda gazetelerde, dergilerde, haftalık sohbetlerimde, “Cumhuriyet”in en güzel idâre tarzı olduğunu ve yağcılık ve nankörlükten uzak bir Atatürk hayrânı olduğumu birinci kanalda kaç defa, diğer bazı kanallarda da ara sıra anlattığımı sağır sultanlar dahi duydular ve biliyorlar. Bu gerçekleri her zaman her sınıftan insanlara anlatmaya yetkiliyim ve muktedirim. Az da olsa o günleri yaşadım. Şahidi olduğum çok meseleler var, gerek maddi gerekse manevi...

Bu millet îmânı bütün, İslâm’ı çağa göre yaşamaya çalışan, başka İslam devletlerine örnek olan bir millet. Bütün gâyesi muâsır milletler seviyesine çıkmak isteyen bir toplumu, gericilikle itham etmek, bilmiyorum onlara ne kazandırıyor?

Bugün demokrasinin geçerli olduğunu, komünist ülkeler dahi anladılar. Hasretini çekiyorlar. Çok partili demokrasi idâresini bu millet 1946 senesinde kabul etti. Milletçe yaşamaya çalışıyoruz. ALLAH muvaffak kılsın... (2)

Kırk dokuz senedir mânevî vazîfemin bu abd-i âcize verdiği bilgi ve Hazret-i Resûl-i Ekrem Efendimiz’in işaretleri ile, arzdaki âyetleri azda olsa müşâhedemle ve Rabbımın bahşettiği mana zuhuratı ile derim ki:

Bugün yeryüzünde geçerli idare tarzı Cumhûriyettir! Dergilerde, gazetelerde, medya ve kanallarda sohbetlerimde hayli bahsettim. İslâm’a uygundur!

Cumhuriyet Demokrasi ile birlikte yaşanıyor ise, manası tahakkuk ediyor ise güzeldir!

İnsan haklarına riâyetkâr olunması bakımından laiklik de gerçek din ve vicdan hürriyetini ihlal etmiyorsa, cidden kasıt insan hakları ise güzeldir; güzellikse senin kayıp malındır çekinme al! (3)

En güzel idare sistemi olan Cumhuriyet’i bizler kurduk. Bizlerden kasıt zihniyettir. Şahit mi gerekli: İlk Meclis-i Mebusan kimlerden müteşekkildi? Lütfen iyi bak! İleriyi gören şeyh efendiler, hakîkati idrak eden hoca efendilerimiz değil mi idi? (4)

“İslamiyet; demokrasi, cumhuriyet, laiklik, teknoloji ve zamanın medeniyeti ile bağdaşmaz” diyenlere yanıldıklarını göstermeye çalışıyorum. Yanıldıklarını, İslâmî kuralları örnek göstererek, Peygamber Efendilerimize lütfedilip bizlere yol gösteren, kıyamete kadar da yol gösterecek olan tertîb-i tanzîm-i ilâhiye Kur’ân’daki verilen ismi şeriattır. (5)

Dünya nizamı ve idare tarzını Hazret-i ALLAH kullarının iradesine bırakmış ve emretmiş:

Ey insan! Dünyayı ben yarattım, sen düzene koyacaksın. Kur’an-ı Kerim’i manasını anlayarak okur isen bu hitab-ı ilahiye muttali olacaksın. Hazret-i Allah’ın günah-ı kebair olarak belirttiğinin dışında her güzelliği İslam’da göreceksin. Bilen toplumların ısrarla benimsedikleri cumhuriyet, demokrasi ve insan hakları olan lâikliği muasır milletler seviyesine çıkmaya mani olduğu zannedilen semavi dinde -ki umuma lütfedilen din-i İslam’da ve de cümle peygamber efendilerimizin tebliğ ettikleri emr-i ilahilerde ismi “şeriattır”- geriye itekleyen, güzelliklere karşı bir tebliğ ve emir görmedim. Yaşıyarak ve bilerek şahitlik ediyorum cümle güzellikler semavi Din-i İslam’a ve şeriatlara karşı değildir. Karşı göstermeye çalışan, bilginlik taslayan dalalettedir. Beşer bilmeden zaman zaman din ve şeriatı nefsani duygularına ve çıkarlarına uydurmaya çalışmış, dejenere etmiştir. Bu ve buna benzer kişiler yaptıkları günahın hesabını verebilecekler mi?! (6)

CUMHURİYET, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE LÂİKLİK YAŞANIYOR İSE GÜZELDİR

 

Sakın bu fikirlerimde siyasi ve politik parti zihniyeti aramayasın. Bu milletin bir ferdi, vatandaşı olarak güzellik hayranıyım. Zamanımızda demokrasi güzel. Cumhurun kendi kendini idare tarzı olan cumhuriyet yaşanıyorsa çok güzel. Kimsenin inancına müdahale etmeden herkesin inancında özgür olması güzel. Bu manada lâiklik güzel. Dini İslâmî yaşayabiliyorsan, zamana göre içtihat yapmaya muktedir isen veyahut bu yönlü muktedir olanları rehber edinmiş, onun yaşantısını ve mekarimi ahlâk-ı yaşantında görebiliyor isen, onun telkin ettiği şekilde yaşadığın zaman manevîyat tarafından tasdik ve tasvip görüyorsan ki kesin göreceksin yoluna devam et, çok çok güzel... Bu güzellikleri hemcinsini kandırmak için icra ediyor isen: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, başka yakamazsın. Bu güzellikler emri ilâhiye aykırı değildir. Zira bütün güzellikler hikmettir. “Hikmetse mü’minin kayıp malıdır, nerede ve ne zaman bulur ise alsın” hitabını unutma.

Düne kadar cumhuriyeti, demokrasiyi, lâikliği Din-i İslam’a vurulan bir darbe gibi gösterenlerin ekserisi, bilge geçinen kişilerin İslâm’ı nakledişlerinde ve icraatlarında görülüyordu. Aldıkları tedrisat ve ilmin çok yönleri güzellikleri görmelerine engel idi. 21’inci asra yeni girdiğimiz şu günlerde bütün dünyada Hz. Allah’ın varlığını idrak eden kitlelerin çoğaldığını Din-i İslam en son gelen emr-i ilahiye hayranlık duyduklarını zevkle seyrediyoruz. Dünyadaki bu ilerlemeye engel olanlara ALLAH fırsat vermesin, amin!... (7)

Toplumları idare eden prensiplerin zamana uyum sağlıya­mayan idarelerinde ayakta kaldığını gösterebilir misin?

Toplumlara hizmet babında cumhurun kendi kendini idare etmesinden ötürü demokrasi ile uyumlu cumhuriyetten ve bu güzelliklerin birbiri ile birleşiminden zuhur eden kasdi dinsizlik olmayan laiklikten daha güzelini buldunsa beraber mütalâ edelim ve kullanalım!

Bu asil, necip milletin, Hazret-i Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ümmetinin yeri uşaklık ve kölelik değil, efendiliktir. Bu efendiliği bulalım lütfen! Zira beylik her şahsa yakışır! Efendilik ise sıfattır! (8)

                                                               Pir-i Galibi

H. Galip Hasan KUŞÇUOĞLU(K.S.)

 

1 (Metafizik 1, s. 155)

2 (Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, s. 225)

3 (Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, s. 105)

4 (Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, s. 109)

5 (Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, s. 61)

6 (Metafizik 1, s. 123)

7 (Rahmet Damlaları, s. 189)

8 (Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik, s. 63)